قهرمانان

ردیف نام و نام خانوادگی متولد عکس افتخارات ورزشی
۱ کیوان قنبرزاده ۱۳۶۹/۳/۵ – بابل مشاهده
۲ وحید صدیق ۱۳۷۰/۱/۱۵ – بهشهر مشاهده
۳ سید مهران حسینی ۱۳۶۹/۶/۸ – بابل مشاهده
۴ محمد رضا طیبی -/-/۱۳۷۶ – قائم شهر مشاهده