هیات شهرستان

ردیف

نام

شهر

سمت

عکس

۱ ابراهیم قاسم زاده آمل رئیس هیات جزئیات
۲ ولی الله آجیلی امیرکلا سرپرست هیات جزئیات
۳ جواد خیرالله زاده بابل رئیس هیات جزئیات
۴ علیرضا طهیری بابلسر رئیس هیات جزئیات
۵ محمد تقی کرامتی بهشهر رئیس هیات
۶ محمد دوستی ساری رئیس هیات
۷ خردمند حیدری سوادکوه رئیس هیات
۸ مهدی رشیدی فریدونکنار رئیس هیات
۹ سامان برزگر قائم شهر سرپرست هیات
۱۰ حسین قاسمی عباس آباد رئیس هیات جزئیات
۱۱ جواد نژادجمالی رامسر رئیس هیات
۱۲ سید حسین میری جویبار رئیس هیات
۱۳ محمد صالح رستمی نور سرپرست هیات
امید محرابی نوشهر رئیس هیات