ورزشکاران شاخص

ردیف نام و نام خانوادگی متولد تحصیلات رشته عکس
۱ کیوان قنبرزاده ۱۳۶۹/۳/۵ – بابل پرش ارتفاع
۲ سید مهران حسینی ۱۳۶۹/۶/۸ – بابل ۱۰۰ متر
۳ وحید صدیق ۱۳۷۰/۱/۱۵ – بهشهر پرش سه گام
۴ محمدرضا طیبی ۱۳۷۶ – قائم شهر پرتاب وزنه