کمیته ها

  ردیف نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات همراه عکس
  ۱ علیرضا فاطمی مسئول کمیته انضباطی کارشناس حقوقی ۰۹۰۳۸۲۴۶۳۲۰
  ۲ حجت الاسلام دهقان مشاور فرهنگی
  ۳ مهدی نورانی مسئول روابط عمومی، مدیر سایت ۰۹۳۶۱۶۸۸۵۹۶
  ۴ سید کریم موسوی مسئول کمیته داوران فوق دیپلم ۰۹۱۱۲۵۸۲۷۶۵
  ۵ ابراهیم قاسم زاده مسئول کمیته آموزش و تحقیقات کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ۰۹۱۱۳۲۰۱۳۰۶
  ۶ سامان برزگر مسئول کمیته استعدادیابی کارشناسی ارشد تربیت بدنی ۰۹۳۵۸۹۱۶۵۲۰
  ۷ خردمند حیدری مسئول کمیته بزرگسالان ارشد دیپلم ۰۹۱۱۱۲۸۴۹۱۷
  ۸ محمد دوستی مسئول کمیته پرتاب کارشناس کشاورزی ۰۹۳۷۲۲۳۹۰۶۳
  ۹ حسین گل محمدی مسئول کمیته دوهای صحرانوردی و پیاده روی (آقایان) دیپلم ۰۹۱۱۳۵۳۷۹۱۹