کمیته ها

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات همراه عکس
۱ علیرضا فاطمی مسئول کمیته انضباطی کارشناس حقوقی ۰۹۰۳۸۲۴۶۳۲۰
۲ حجت الاسلام دهقان مشاور فرهنگی
۳ مهدی نورانی مسئول روابط عمومی، مدیر سایت ۰۹۳۶۱۶۸۸۵۹۶
۴ سید کریم موسوی مسئول کمیته داوران فوق دیپلم ۰۹۱۱۲۵۸۲۷۶۵
۵ ابراهیم قاسم زاده مسئول کمیته آموزش و تحقیقات کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ۰۹۱۱۳۲۰۱۳۰۶
۶ سامان برزگر مسئول کمیته استعدادیابی کارشناسی ارشد تربیت بدنی ۰۹۳۵۸۹۱۶۵۲۰
۷ خردمند حیدری مسئول کمیته بزرگسالان ارشد دیپلم ۰۹۱۱۱۲۸۴۹۱۷
۸ محمد دوستی مسئول کمیته پرتاب کارشناس کشاورزی ۰۹۳۷۲۲۳۹۰۶۳
۹ حسین گل محمدی مسئول کمیته دوهای صحرانوردی و پیاده روی (آقایان) دیپلم ۰۹۱۱۳۵۳۷۹۱۹