انواع دو و میدانی

دو و میدانی (Track and Field or Sport of Athletics)، ناب ترین و اصیل ترین رشته ی ورزشی است که از ریشه ی یونانی اتلوس به معنی مبارزه و تلاش گرفته شده است و بطور کلی به بخش های مختلفی تقسیم می گردد که عبارتند از:

 

انواع دو و میدانی:

* دوی سرعت:

– ۱۰۰ متر

– ۲۰۰ متر

– ۴۰۰ متر

 

* دوی امدادی:

– ۴ در ۱۰۰ متر

– ۴ در ۴۰۰ متر

 

* دوی با مانع:

– ۱۰۰ متر(خانم*ها)

– ۴۰۰ متر (آقایان)

– ۱۱۰ متر (آقایان)

 

* دوی نیمه استقامت:

– ۸۰۰ متر

– ۱۵۰۰ متر

 

* دوی استقامت:

– ۳۰۰۰ متر (خانم*ها)

– ۵۰۰۰ متر (آقایان)

– ۱۰۰۰۰ متر (آقایان)

 

– دو ماراتن ۴۲ کیلومتر و ۱۹۵ متر
مسافت دوی ماراتن ۱۹۵/۴۲ کیلومتر برابر با ۲۶ مایل و ۳۸۵ یارد است.مسابقه ی دوی ماراتن باید در جاده انجام شود. هنگامی که به علت رفت و آمد وسایل نقلیه یا شرایط دیگر استفاده از جاده میسر نباشد مسیر مسابقه که به همین منظور علامت گذاری شده می تواند روی یک جاده ی دوچرخه رو یا پیاده رو کنار جاده انتخاب شود.

زمین مسیر نباید نرم باشد، مانند کناره های چمن و مشابه آن؛ ولی محل شروع و پایان مسابقه را می توان در میدان ورزش گذاشت.هیچ داوطلبی برای مسابقه های ماراتن پذیرفته نمی شود، مگر این که گواهی امضا شده از سوی یک پزشک صلاحیت دار را سی روز قبل از مسابقه ها به برگزار کننده ی مسابقه ارائه دهد که در آن سلامت شرکت کننده برای شرکت در مسابقه مورد تأیید قرار گرفته باشد.مسیر باید با کیلومتر و مایل برای شرکت کنندگان در تمام مسیر مشخص شود.

 

– دو راهپیمایی

انواع میدانی ها:

* پرتاب*ها:

– پرتاب نیزه

– پرتاب وزنه

– پرتاب دیسک

– پرتاب چکش (آقایان)

 

* پرش*ها:

– پرش طول

– پرش سه گام

– پرش ارتفاع

– پرش با نیزه

 

سایر موارد دو و میدانی:

* دو هفت گانه مخصوص خانم*ها

* دو ده گانه مخصوص آقایان