روسای هیاتهای دو و میدانی شهرستانهای مازندران

نام و نام خانوادگی شهر سمت تحصیلات تلفن عکس
علی اکبر محمدیان آمل رئیس کاردانی مدیریت تربیت بدنی ۰۹۳۷۱۷۷۹۴۹۶
جواد خیرالله زاده بابل رئیس ارشد مدیریت اجرایی ۰۹۱۱۲۱۱۳۲۴۰
علیرضا طهیری بابلسر رئیس کارشناسی حسابداری ۰۹۳۶۲۶۸۴۰۹۴
محمد تقی کرامتی بهشهر رئیس
محمد دوستی ساری رئیس کارشناس ۰۹۳۷۲۲۳۹۰۶۳
خردمند حیدری سوادکوه رئیس دیپلم ۰۹۱۱۱۲۸۴۹۱۷
حسین قاسمی عباس آباد رئیس دیپلم 09111932963
جواد نژادجمالی رامسر رئیس
سید حسین میری جویبار رئیس کارشناسی ارشد مدیریت ۰۹۱۱۳۲۳۷۳۹۴