مسئولین کمیته های هیات دو و میدانی استان مازندران

نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات شماره تماس عکس
علیرضا فاطمی کمیته انضباطی کارشناس حقوقی ۰۹۰۳۸۲۴۶۳۲۰
حجت الاسلام دهقان مشاور فرهنگی
مهدی نورانی روابط عمومی، مدیر سایت کارشناس وب ۰۹۳۶۱۶۸۸۵۹۶
سید کریم موسوی کمیته داوران فوق دیپلم ۰۹۱۱۲۵۸۲۷۶۵
سامان برزگر کمیته استعدادیابی کارشناسی ارشد تربیت بدنی ۰۹۳۵۸۹۱۶۵۲۰
علیرضا طهیری کمیته ساحلی کارشناسی حسابداری ۰۹۳۶۲۶۸۴۰۹۴
خردمند حیدری کمیته بزرگسالان ارشد دیپلم ۰۹۱۱۱۲۸۴۹۱۷
محمد دوستی کمیته پرتاب کارشناس کشاورزی ۰۹۳۷۲۲۳۹۰۶۳
حسین گل محمدی کمیته دوهای صحرانوردی و پیاده روی (آقایان) دیپلم ۰۹۱۱۳۵۳۷۹۱۹