پرتاب نیزه Javelin throw

پرتاب نیزه Javelin throw، یکی از رشته‌های دو و میدانی است.در این رشتهٔ ورزشی، ورزشکار می‌کوشد تا نیزه‌ای از جنس فلز یا فایبرگلاس را به فاصله‌ای هرچه دورتر پرتاب کند.فدراسیون جهانی دوومیدانی، در اول آوریل ۱۹۸۶، در طراحی نیزهٔ ویژهٔ مردان تغییراتی داد. همچنین، این فدراسیون، در سال ۱۹۹۹ در طراحی نیزهٔ زنان نیز تغییراتی اعمال کرد.رکورددار پرتاب نیزه (با طراحی جدید) یان ژلزنی با رکورد ۹۸٫۴۸ است.وی ۵ بار رکورد جهان را تغییر داده‌است.

 

نیزه
جنس نیزه از آلیاژ آلومینیوم فشرده یا چوب است و سه بخش دارد: بدنه؛ قسمت طناب‌پیچى شده براى گرفتن نیزه و نوک فلزی، وزن نیزه براى مردان ۸۰۰ گرم و طول آن حداکثر ۲۷۰ و حداقل ۲۶۰ سانتى‌متر است. این ارقام براى زنان ۶۰۰ گرم با طول حداکثر ۲۳۰ و حداقل ۲۲۰ سانتى‌متر مى‌باشد. مرکز ثقل نیزه باید مردان بین حداکثر ۱۰۶ و حداقل سانتى‌متر باشد. مقطع عرضى نیزه دایره‌اى‌شکل است و در کل به‌ شکل ایرودینامیک ساخته شده است.

 

ناحیهٔ پرتاب
مسافت مسیر دورخیز در پرتاب نیزه باید حداکثر ۵/۳۶ متر و حداقل ۳۰ متر باشد. دالان پرتاب نیزه را دو خط موازى به پهناى ۵ سانتى‌متر که در فاصله ۴ مترى یکدیگر قرار دارند تشکیل شده است. قوس انتهائى دالان پرتاب جزئى از محیط دایره‌اى است که به شعاع ۸ متر ترسیم مى‌شود و در واقع محدودهٔ انتهائى پرتاب را مشخص مى‌‌کند.

براى مشخص‌کردن قطاع یا ناحیهٔ فرود پرتاب، مرکز دایره به شعاع ۸ متر را به دو انتهاى قوس انتهائى پرتاب وصل مى‌کنیم و سپس خطوط به‌دست آمده را مطابق تصویر (۱۷ – ۱۶)، در یک خط مستقیم ادامه مى‌دهیم (زاویهٔ بین دو شعاع در حدود ۲۹ درجه خواهد بود).

پهناى قوس انتهائى دالان پرتاب باید به عرض ۷ سانتى‌متر باشد و از جنس چوب یا فلز و هم‌سطح با زمین است. البته مى‌توان در صورت دسترسى نداشتن به قوس آماده، با گچ آن را روى زمین ترسیم کرد.

 

قوانین مربوط به مسابقات
۱. ترتیب پرتابِ شرکت‌کنندگان با قرعه‌کشى تعیین مى‌شود.

۲. اگر تعداد شرکت‌کنندگان بیش از ۸ نفر باشد، هر نفر ۳ پرتاب انجام مى‌دهد و به ۸ نفرى که بهترین نتایج را به‌دست آورده‌اند اجازهٔ سه پرتاب دیگر داده مى‌شود. هنگامى‌که تعداد پرتاب‌کنندگان ۸ نفر یا کمتر باشد، هر نفر شش پرتاب انجام خواهد داد، یعنى مسابقات به‌صورت نهائى برگزار مى‌شود و رده‌بندى از روى بهترین نتایج هر فرد تعیین مى‌گردد.

هر ورزشکار مجاز است پرتاب خود را در محدودهٔ زمانى یک دقیقه انجام دهد. قبل از شروع مسابقه، به هر پرتاب‌کننده اجازهٔ دو پرتاب تمرینى داده مى‌شود ولى پس از شروع مسابقه هیچ پرتاب‌کننده‌اى نمى‌تواند از دالان مسابقه به‌عنوان تمرین استفاده کند. پس از اندازه‌گیرى هر پرتاب که با متر نوارى غیرقابل انعطاف یا دوربین انجام مى‌گیرد و تا یک سانتى‌متر خوانده مى‌شود چنانچه دو نفر تساوى کنند، دومین پرتاب بهتر و در صورت تساوى مجدد سومین پرتاب بهتر و همچنین تا آخر، منظور مى‌گردد تا اینکه حالت تساوى از بین برود و رده‌بندى مشخص گردد.

در مسابقاتى که به‌ صورت دو مرحله‌اى اجرا مى‌شود، معمولاً مسافتى به‌عنوان حدّ نصاب انتخابى در نظر گرفته مى‌شود و هر پرتاب‌کننده چنانچه در هر یک از سه پرتاب مرحلهٔ انتخابى موفق به‌کسب حدّ نصاب ورودى شود به مرحلهٔ نهائى راه خواهد یافت. نتایج مرحله مقدماتى یا انتخابى تأثیرى در نتایج نهائى ندارند.

۳. رعایت قوانین زیر در پرتاب نیزه ضرورى است:

الف: پرتاب‌کننده نیزه نباید در حین پرتاب یا بعد از آن، از روى خط قوسى‌شکل آخر دالان پرتاب بگذرد.

ب: در لحظه‌ رها کردن نیزه، ورزشکار باید بین دو خط محصور‌کنندهٔ مسیر دورخیز بماند.

ج: پرتاب‌کننده باید تا بعد از فرود آمدن نیزه در محدودهٔ مسیر دورخیز یعنى دالان باقى بماند و سپس با اجازهٔ سرداور پرتاب، محوطه را از عقب خط قوسى‌شکل ترک کند.

د: پرتاب‌کننده باید نیزه را در محل طناب‌پیچ گرفته با یک دست حمل کند.

ه: نیزه باید به‌نحوى در دست قرار گیرد که انگشت کوچک به نوک نیزه نزدیک‌تر باشد.

و: نیزه باید از قسمت بالائى شانه و با دست پرتاب، رها شود.

ز: نیزه نباید مانند سنگ قلاب یا با عمل چرخاندن پرتاب شود.

ح: در هیچ مرحله‌اى از پرتاب نباید پشت پرتاب‌کننده به‌طرف محل فرود نیزه قرار گیرد.

ط: نوک نیزه باید اولین قسمتى باشد که با زمین تماس پیدا مى‌کند از این‌رو، لزومى ندارد که نوک نیزه در موقع فرود در زمین فرو رود و تنها کافى است اثرى روى زمین بگذارد.

ى: استفاده از دستکش یا نوار پیچ‌کردن انگشتان مجاز نیست ولى استفاده از کمربند براى جلوگیرى از وارد آمدنِ صدمات به ستون فقرات اشکالى ندارد.