برچسب: آزادسازی خرمشهر، مهمترین هدف از اجرای عملیات بیت‌المقدس