برچسب: آغاز مسابقات دو و ميداني قهرماني كشور (آقايان)، ساعاتی پیش در مجموعه ورزشي دانشگاه فردوسي مشهد آغاز شد.