برچسب: اورنگ مستقیم: شرکت دو و میدانی کاران را بعد از دو سال در مسابقات بین‌المللی باید به فال نیک گرفت/برخی از نتایج بسیار قابل توجه بود