برچسب: پرتاب طلایی محمدرضاطیبی در ماده پرتاب وزنه در مسابقات دو و میدانی مرسین ترکیه + فیلم