برچسب: کیوان قنبرزاده، در مسابقات بین المللی لیون- فرانسه 2018