برچسب: کیوان قنبرزاده در رقابت های پرش ارتفاع رقابت های بین المللی در شهر مرسین ترکیه به مدال طلا دست یافت.